Fenneke Wekker; onderzoek, theater-tekst & advies

 

Fenneke_Wekker2.jpg

 

Fenneke Wekker (1972) is onderzoeker, schrijver en theatermaker.

 

Heldere taal en scherpe analyses.

Beleids-advies.

Teksten en presentaties voor een breed publiek. 

 

Als stadsetnograaf en projectleider van participatieve onderzoeksprojecten met stadsbewoners, focust Fenneke zich met name op 'het leven met verschillen' in grote steden. Hoe leven mensen met verschillende achtergronden, leefstijlen en behoeften samen, dicht op elkaar op een klein grondgebied? Hoe maken mensen zich een thuis op plekken die per definitie gedeeld moeten worden met 'vreemde anderen'? Hoe kan stads- of wijkbeleid bijdragen aan leefbaarheid en sociale cohesie tussen bewoners? En welke rol spelen welzijnsorganisaties, zorginstellingen, woningcorporaties en buurtinitiatieven daarin?
 
De afgelopen jaren heeft Fenneke meerdere onderzoeksprojecten ontwikkeld en uitgevoerd, in nauwe samenwerking met Woningcorporatie Ymere, Kunstenaarscollectief 5eKwartier, de Universiteit van Amsterdam en het Ben Sajet Centrum, waaronder:
  • een etnografisch onderzoek naar (het gebrek aan) gevoelens van thuis en saamhorigheid in twee woonerfwijken in Hoofddorp
  • een brugproject in samenwerking met prof. Jan Willem Duyvendak, waarbij meerdere onderzoeken naar in- en uitsluitingsmechanismen in heterogene settings in Nederland vergeleken en diepgaand geanalyseerd werden
  • een etnografisch onderzoek naar gemeenschapsvorming van hulpbehoevenden in Amsterdam.

Momenteel focust Fennekes onderzoek zich op stadsbewoners met lichamelijke, psychische en sociale problemen. In hoeverre zijn deze mensen bereid en in staat hulp te vinden van een informeel netwerk en buren -- als zij die hulp nodig hebben? En welke invloed heeft het afhankelijk zijn van hulp van buurtgenoten en vrijwilligers op hun thuisgevoel in de wijk en in huis? 

 

Naast haar werk als stadsonderzoeker en publicist, schrijft Fenneke  toneelstukken en leidt zij theaterprojecten waarmee onderzoeksresultaten worden vertaald naar een breed publiek. 

 
 

Korte biografie

Sinds haar afstuderen aan de Theaterschool Amsterdam in 1996 werkte Fenneke voor meerdere theatergezelschappen en opdrachtgevers in Nederland. Fenneke is enkele jaren als writer in residence verbonden geweest aan het Noord Nederlands Toneel. Daarna werkte zij als artistiek coördinator bij Productiehuis Frascati, als schrijfster/onderzoekster bij de wijk-expedities van Public Amusement en voor kunstenaarscollectief 5eKwartier.

In 2015 studeerde Fenneke cum laude af aan de  Research Master Social Sciences, Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2012 is Fenneke tevens werkzaam geweest als freelance onderzoeksmedewerker binnen de programmagroep Political Sociology en als docent Sociologische Theorie voor bachelor en pre-master studenten aan dezelfde universiteit.

Momenteel is zij bezig met haar PhD-project. Hierbij kijkt zij diepgaand naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor hulpbehoevende bewoners om -- in het licht van de beoogde participatie-samenleving -- onderling sociale vangnetten en netwerken te creëren. Hoe overbruggen mensen verschillen in situaties waarin ze elkaar nodig hebben? 

 

 

"De stad en de samenleving zijn mijn grootste inspiratiebron.

Ik ben op zoek naar mechanismen in samenlevingsverbanden,

van binnenuit en bottum-up;

naar hoe een individu zijn weg kan vinden

binnen de sociale grenzen die hem omringen.

Onderzoeksresultaten omzetten in theatrale performances

is voor mij de ultieme manier

om met een brede en diverse groep stadsbewoners 

een kritisch verband te smeden."

 

Inloggen
Fenneke Wekker; Theater -Tekst & Advies - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!