The press about Fenneke Wekker

InforMeer (25 april 2012) over 'In Goede Aarde':
 
"Boek met verhalen van bewoners

Thuis in de Hoofddorpse wijken Bornholm en Overbos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenneke Wekker presenteert het project In Goede Aarde.
 
HOOFDDORP – Dertien persoonlijke en kleurrijke ontboezemingen van
bewoners tussen 9 en 83 jaar geven een zeer diverse kijk op het leven
in Bornholm en Overbos. Ze zijn verzameld in het boek In Goede Aarde,
dinsdag 27 april gepresenteerd.
 
 
 Woningcorporatie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar
bewoners willen wonen, leven en persoonlijk kunnen groeien. Ze gaf daarom kunstenaarscollectief 5e
Kwartier de opdracht voor In Goede Aarde. Meer dan tachtig bewoners uit Bornholm en Overbos deden
de afgelopen maanden mee. Het kunstenaarscollectief trok in het najaar van 2011 door de wijken met
een mobiel verhalencafé. Bewoners konden hun verhaal daar ‘achterlaten’. Een greep uit de verzamelde
verhalen is gebundeld in het boek.
Veerkracht
Projectleider Fenneke Wekker van 5e Kwartier vertelt over de personen uit het verhaal ‘Hier ben ik vrij’: “Ik
ontmoette de tienjarige Nabila op haar lagere school en ze viel direct op. Een voorbeeldleerling: slim,
betrokken, een beetje eigenwijs. Ik raakte benieuwd naar het nest waar ze uitkwam en kwam zo met haar
ouders in contact, Mohammed en Aziza. In ons gesprek kwam de veerkracht van dit gezin sterk naar voren.
Een kracht die Nabila zich ook al zichtbaar eigen heeft gemaakt.”
Geworteld in Hoofddorp
Over de twee broers uit het stuk ‘Het is hier chill’ zegt Wekker: “Wesley en Jamie zijn heel erg bij elkaar
betrokken. Je ziet hoe ze met elkaar vergroeid zijn geraakt en hoe ze met elkaar praten, elkaar aanvullen, grappen
met elkaar uithalen. Een heel vrolijk en ontwapenend gesprek was het gevolg. Deze jongens zijn echt
geworteld in Hoofddorp en gaan er waarschijnlijk nooit meer weg!”
 
 
Leeuwarder Courant (2003) over Het hoofd van Ibn Hazm, NNT:
“ Auteur Fenneke Wekker is een kind van deze tijd (…) zo blijkt uit haar humoristische toneelstuk Het hoofd van Ibn Hazm. In directe taal schetst ze een broeinest van intriges en machtsmisbruik. (…)Het uitkleden van een mythe scheert fraai langs de actualiteit. De omkering dat de Christenen de islam bedreigen, is een kundige knipoog”.
 
KKunst (2003) over Het hoofd van Ibn Hazm, NNT:
“Op meedogenloze, maar humoristische wijze pelt auteur Fenneke Wekker de fraaie buitenkant van de islamitische Gouden Eeuw af. Wat overblijft is een confronterende spiegel van het heden.”
 
Dagblad van het Noorden (2003) over Twee Prinsen, De Citadel:
“ (…) het is een knappe prestatie om de omvangrijke roman (De zwarte met het Witte Hart, red.) van Arthur Japin tot een zo helder theaterstuk te bewerken. Tegen de (…) Hollandse horkerigheid tekent zich het drama van de twee prinsen (…) haarscherp en genuanceerd af.”
 
De Telegraaf (2002) over Storm in mijn hoofd, Noord Nederlands Toneel:
“ Het thema lijkt zwaar, maar Fenneke Wekker heeft veel humor in haar tekst aangebracht. Die zorgt er samen met de muziek en het relativerende spel voor dat de voorstelling eerder spannend dan zwaar wordt. (…) Een mooie voorstelling op een bijzondere plek gespeeld.”
 
De Meppeler Courant (2002) over Storm in mijn hoofd:
“Pakkend, herkenbaar, grappig, ontroerend, leerzaam (…).”
 
De Volkskrant (1998) over De Familie Samuels, Theater Cosmic:
“Het kleurenpalet van De familie Samuels is prachtig (…). (…) Uit de heldere en pittige dialogen blijkt dat Wekker– geboren uit een Surinaamse vader en Nederlandse moeder- de complexe problematiek van nabij kent. Hiermee biedt ze de toeschouwer een interessante kijk op multiculturele vraagstukken, zoals ze ook al deed in haar krachtige bijdrage aan de vijfdelige voorstelling Thuis van Huis a/d Amstel.”
 
 
 
 
Inloggen
Fenneke Wekker; Onderzoek, Tekst & Advies - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!