Publications

2017
Wetenschappelijk boek voor een breed publiek
Top-down community building and the politics of inclusion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier te koop (E-book en Hardcover)
 
 
2016
 
 
Research article
 
Planning of the Past. Being out of place in contemporary "cauliflower neighborhoods".
 
 
Publication Cover Journal

Home Cultures 

Volume 13, 2016 - Issue 2

Homing the Dutch: Politics and the Planning of Belonging

 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17406315.2016.1190587

 

 
 
 
2015
 
 
 
Master Thesis - Research Master Social Sciences
 
My ethnographic research focussed on community building practices in Amsterdam. For three months, I participated in a community restaurant as a visitor and volunteer.  I conducted participant observations, and indepth interviews with several regular visitors, the restaurant manager and volunteers. My main questions were how visitors experience the community restaurant, what their motives are to join in these community building practices, and how this community functions with regard to improving social cohesion in the neighbourhood (one of the official aims of the restaurant). Who is included in, and simultaneously, who is (unintendedly) excluded from this new-built community? The results are presented in my thesis 'Binding Fear: On Community Building Practices and Discourses in a Disadvantaged Neighborhood'.
 
 
Essay - Thuis in de openbare ruimte. Over vreemden, vrienden en het belang van amicaliteit. 
 
Samen met prof. Jan Willem Duyvendak schreef ik een essay dat een brug slaat tussen de onderzoeken die de afgelopen jaren uitgevoerd zijn door Platform 31, in het kader van het onderzoeksproject 'Kennis voor Krachtige Steden.'
 
In dit essay betogen wij dat de nadruk op thuis-voelen in de stad, buurt en straat in beleid en sociale interventies, eerder uitsluitend kan werken dan verschillende groepen bewoners aan elkaar kan verbinden. De complexiteit en diepgang van thuisgevoel is niet te onderschatten en blijkt door mensen maar met weinigen gedeeld te kunnen worden, laat staan met iedereen. Het (politieke) streven om iedereen zich thuis te laten voelen in de publieke ruimte, kan dan ook tot te hoog gespannen verwachtingen leiden. De onderzoeken van Platform 31 laten zien dat dit streven regelmatig zorgt voor conflicten over wie 'er thuis hoort' in de straat of buurt en over wie het recht heeft te bepalen welke normen en waarden er in dit publieke (t)huis gehanteerd dienen te worden. Wij stellen voor een gematigder beleid te voeren en hooguit in te zetten op het stimuleren van 'lichte' thuisgevoelens, op zwakke bindingen maar amicale relaties tussen stedelingen, in plaats van het aanzwengelen van diepgaande thuisgevoelens, sterke sociale cohesie en vriendschapsrelaties tussen buren. Dat laatste beleidsstreven vraagt om en resulteert doorgaans in het creëren van homogene enclaves in grote steden, waar te grote verschillen tussen bewoners niet gehanteerd kunnen worden. Een situatie die in de steeds diverser wordende Nederlandse steden in de toekomst nauwelijks houdbaar zal zijn.
 

Duyvendak, J.W. & Wekker, F. (2015) Thuis in de openbare ruimte. Over vreemden, vrienden en het belang van amicaliteit. (At Home in Public Space. On Strangers, Friends and the Importance of Amicality). Den Haag: Platform 31. 

 

PDF lezen: onder tabblad 'Tekst'.

 
2014
 
Special Issue - Homing the Dutch. Politics and the planning of belonging.
 
Redactie van het themanummer 'Homing the Dutch. Politics and the Planning of Belonging', voor het peer reviewed journal 'Home Cultures'. In samenwerking met Jan Willem Duyvendak (ed.) en auteurs André Ouwehand, Eva Bosch, Leeke Reinders, Jack Burgers, Linda Zuyderwijk, Mandy de Wilde en Setha Low.
 
This special issue deals with 'The Planning of Belonging': the phenomenon that governments, welfare organisations, civil society groups and even market parties try to deeply influence people’s feeling of belonging, particularly to let them feel at home in  the neighborhood.

 

Duyvendak, J.W. & Wekker, F. (eds.) (under review) Homing the Dutch. Politics and the planning of belonging. Special Issue Home Cultures. New York: Bloomsbury Publishers. 

 

Article - Planning of the Past. Being out of place in contemporary cauliflower neighbourhoods

 

Voor het themanummer 'Homing the Dutch. Politics and the Planning of Belonging' schrijf ik een artikel over twee zogenaamde 'bloemkoolwijken'  in Hoofddorp, Bornholm en Overbos.
 
In ‘Planning of the Past. Being out of place in contemporary cauliflower neighbourhoods' laat ik zien dat het ontwerp van deze typisch Nederlandse woonerf-wijken een belofte doet van saamhorigheid en collectiviteit, terwijl die saamhorigheid over het algemeen niet wordt ervaren door bewoners. Het verlangen naar 'gezellig' contact met buren,  iets wat zo voor de hand lijkt te liggen rondom de gemeenschappelijke erven, staat in schril contrast met de afwijzende, ontwijkende en soms zelfs vijandige houding die buren naar elkaar toe aan nemen. Hoe deze discrepantie heeft kunnen ontstaan laat ik zien in 'Planning for the Past'.
 
This article deals with the discrepancy between the promise of collectivity and social cohesion through urban design and the current hostile relationships among residents in two -- so-called -- 'cauliflower neighbourhoods' in Hoofddorp, the Netherlands. I argue that the 1970s design of the 'woonerf' triggers expectations of homogeneity and familiarity, while the social climate is not experienced as such by contemporary residents. In the article I show how this hostile atmosphere was able to come into being.
 

Wekker, F. (Under review) ‘Planning of the Past. Being out of place in contemporary cauliflower neighbourhoods.' In: Duyvendak, J.W. & Wekker, F. (eds.) Homing the Dutch. Politics and the planning of belonging. Special Issue Home Cultures. New York: Bloomsbury Publishers. 

 

Onderzoeksprogramma - Uit en Thuis in Nederland

 

In samenwerking met Prof. Duyvendak ontwikkel ik het onderzoeksprogramma 'Uit en Thuis in Nederland', waarmee wij willen analyseren wat verschillende groepen mensen en generaties in Nederland onder een 'goed thuis' verstaan en hoe deze idealen hun dagelijkse leven beïnvloeden. Wij maken hierbij onderscheid tussen idealen van thuis op het niveau van het land, de stad, de wijk en het eigen huishouden - In ontwikkeling.

Inloggen
Fenneke Wekker; Onderzoek, Tekst & Advies - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!