Fenneke Wekker; onderzoek, theater, tekst & advies

 

Fenneke_Wekker2.jpg

 

Fenneke Wekker (1972) is socioloog, schrijver en theatermaker.

 

Heldere taal en scherpe analyses

Beleidsadvies

Teksten en presentaties voor een breed publiek

 

Als stadsetnograaf en projectleider van participatieve onderzoeksprojecten met stadsbewoners, focust Fenneke zich met name op 'het leven met verschillen' in grote steden. Hoe leven mensen met verschillende achtergronden, leefstijlen en behoeften samen, dicht op elkaar op een klein grondgebied? Hoe maken mensen zich een thuis op plekken die per definitie gedeeld moeten worden met 'vreemde anderen'? En wat is 'thuisgevoel' eigenlijk? Kan stads- of wijkbeleid bijdragen aan het thuisgevoel van diverse groepen bewoners? Welke rol spelen welzijnsorganisaties, zorginstellingen, woningcorporaties en buurtinitiatieven daarin?
 
De afgelopen jaren heeft Fenneke meerdere onderzoeksprojecten ontwikkeld en uitgevoerd, in nauwe samenwerking met Woningcorporatie Ymere, Kunstenaarscollectief 5eKwartier, de Universiteit van Amsterdam en het Ben Sajet Centrum.
 

Het promotieonderzoek waar Fenneke momenteel aan werkt richt zich op geisoleerde stadsbewoners met lichamelijke, psychische en sociale problemen. In hoeverre heeft het leven met een beperking en zonder familie of vrienden in de grote stad invloed op het thuisgevoel van deze mensen? En hoe creëren zij voor zichzelf een thuis in een huis waar (bijna) nooit iemand langs komt en informele zorg niet voorhanden is? 

 

Naast haar werk als stadsonderzoeker en publicist, werkt Fenneke mee aan theatervoorstellingen waarbij sociaal wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar een breed publiek. 

 

In 2016 richtte zij samen met Jan Willem Duyvendak, Fatiha El-Hajjari, Josien Arts, Yannick Coenders en Lea Klarenbeek het schrijversplatform NIEMANDSLAND op. Dit platform stelt biedt een vrijplaats voor openlijke twijfel en verbazing als tegengif tegen het Roep-Je-Standpunt-gehalte van de huidige sociale media.

 
 

Korte biografie

Sinds haar afstuderen aan de Theaterschool Amsterdam in 1996 werkte Fenneke voor meerdere theatergezelschappen en opdrachtgevers in Nederland. Fenneke is enkele jaren als writer in residence verbonden geweest aan het Noord Nederlands Toneel. Daarna werkte zij als artistiek coördinator bij Productiehuis Frascati, als schrijfster/onderzoekster bij de wijk-expedities van Public Amusement en voor kunstenaarscollectief 5eKwartier.

In 2015 studeerde Fenneke cum laude af aan de  Research Master Social Sciences, Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2012 is Fenneke tevens werkzaam geweest als freelance onderzoeksmedewerker binnen de programmagroep Political Sociology en als docent Sociologische Theorie voor bachelor en pre-master studenten aan dezelfde universiteit.

Momenteel is zij bezig met haar PhD-project. 

 

 

"De stad en de samenleving zijn mijn grootste inspiratiebron.

Ik ben op zoek naar mechanismen in samenlevingsverbanden,

van binnenuit en bottum-up;

naar hoe een individu zijn weg kan vinden

binnen de sociale grenzen die hem omringen.

Onderzoeksresultaten omzetten in theatrale performances

is voor mij de ultieme manier

om met een brede en diverse groep stadsbewoners 

een kritisch verband te smeden."

 

Inloggen
Fenneke Wekker; Theater -Tekst & Advies - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!