WELKOM IN MIJN DIGITALE "HOME"

Als zelfstandig onderzoeker, schrijver en adviseur houd ik mij bezig met de verbindende factoren tussen mensen, groepen en individuen en, misschien nog wel belangrijker, waarom die verbinding vaak zo moeilijk te bewerkstelligen is. 

 

Door middel van sociaal wetenschappelijk onderzoek, het schrijven van populairwetenschappelijke teksten, documentair theater en non-fictie wil ik bij dragen aan een wereld waarin verschil mag bestaan, wederzijds respect en compassie basisvoorwaarden zijn voor kennisvergaring en communicatie, en waarin blinde vlekken zichtbaar worden gemaakt.

 

Naast mijn onderzoeksprojecten en schrijfwerk bied ik creatieve schrijftrajecten voor academici aan die met hun onderzoek een breder publiek willen bereiken, of/ en hun eigen stem willen vinden binnen het gangbare academische jargon.

 

Ook fungeer ik als senior sparringpartner en klankbord voor leidinggevenden van culturele- & maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, en onderzoeksinstellingen. 

 

Tot ziens in één van bovenstaande hoedanigheden!

 

 

expertisegebieden

Thuisgevoel/Belonging | Inclusiviteit | Sociale dynamieken in stedelijke gebieden | (On)bedoelde sociale effecten van overheidsbeleid | De doorwerking van (historisch gegroeide) machtsstructuren en - dynamieken in het hedendaagse leven | Systematische in- en uitsluitingsmechanismen |