TEkst


Documentair theater, essays, columns, non-fictie

 

Een jaar na mijn afstuderen op de Toneelschool in 1996, aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, schreef en regisseerde ik mijn eerste toneelstuk 'De Familie Samuels'. Deze voorstelling werd geselecteerd voor de Serie Nieuwe Theatermakers en ik ontving er de Wim Bary Perspectiefprijs voor. Met die aanmoediging had ik definitief de schrijfsmaak te pakken en tot 2010 heb ik mij volledig gericht op het maken van theatervoorstellingen en het schrijven van toneelteksten voor Nederlandse theatergezelschappen. 

Tijdens mijn studie en promotietraject in de sociale wetenschappen ben ik mijn creatieve schrijfvaardigheden gaan combineren met wetenschappelijk onderzoek.

NIEUWS

Vanaf 11 mei 2023 speelt het non-fictieve toneelstuk 'Verloren Onschuld,' waarvoor ik de tekst geschreven heb op basis van gesprekken met erkende slachtoffers van het Kinderopvangtoeslagen-schandaal. 

 

In 2024 wordt mijn non-fictie boek 'Het Huis Chouette' uitgebracht, over de lange schaduw van het kolonialisme. Gebaseerd op brieven en documenten uit het oude Franse huis dat mijn man en ik in 2018 kochten.

 

Schrijftrajecten voor wetenschappers

Willen jij en je collega's creatief schrijven  en nieuwe gezichtspunten onderzoeken in de vorm van een meerdaagse workshop of eenmalige masterclass? Ben je van plan een populairwetenschappelijk boek te schrijven en zoek je een coach? Of heb je iemand nodig om je door een writers block heen te helpen?

De afgelopen jaren heb ik, in mijn voormalige hoedanigheid als Hoofd Academische Zaken bij NIAS, de kans gehad schrijftrajecten te ontwikkelen voor wetenschappers die hun plezier in schrijven kwijt zijn, een writers block hebben, zich beperkt voelen door het academische jargon binnen hun discipline, of die hun schrijfkwaliteiten verder willen ontwikkelen en verbreden.

In individuele- of groepssessies onderzoeken we nieuwe vormen om  wetenschappelijke uitkomsten te delen over de grenzen van het desbetreffend academische veld heen. 

 

Neem contact op via info@fennekewekker.nl

 

 

Boeken, artikelen en columns

 

 

Wekker, F. (2021) 'Ze moeten leren omgaan met diversiteit': De weerbarstige praktijk van gemeenschapsvorming. Vakblad Sociaal Werk volume 22pages29–32 (juni 2021)

 

Wekker, F. (2021) ‘Moeten overheden zich wel bemoeien met het thuisgevoel van stadsbewoners?’ Sociale Vraagstukken, 4 januari 2021.


Wekker, F. & Van der Zwaard, W. (2021) ‘Samen eten, verder niks?!’, Blog Ruimte maken voor ontmoeting, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.


Wekker, F. (2020) ‘Corona creëert nieuwe scheur in samenleving’, Sociale Vraagstukken, 12 oktober 2020.


Wekker, F. (2020) Building Belonging. Affecting Feelings of Home through Community Building Interventions. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. PhD-thesis.


Wekker, F. (2020) Achter de Voordeur. Over kwetsbaarheid en (over)leven in de grote stad. Zwolle: Walburg Press.

 

Vos, E. & Wekker, F. (2020) ‘Fenneke Wekker: Coronamaatregelen vergroten de afstand tussen ‘echte Nederlanders’ en ‘anderen’. Sociale Vraagstukken, 25 april 2020.


Wekker, F. (2019) ‘Everyone should feel at home. The Pitfalls and Possibilities of Inclusiveness. In: Besters, M., Sempere, R. M. & Kahne, J. (eds). Our City? Countering Exclusion in Public Space. Rotterdam: STIPO, A Placemaking Europe Publication.


Wekker, F. (2018) ‘Nieuwe bouwstenen op oude fundamenten; Pleidooi voor een herformulering van de rol van kunst en cultuur in de samenleving.’ Theatermaker. April 2018


Wekker, F. (2018) ‘De lamme kan de blinde echt wel helpen, maar dat kost tijd.’ Sociale Vraagstukken, 11 januari 2018.


Wekker, F. (2017) “We have to teach them diversity”: on demographic transformations and lived reality in an Amsterdam working-class neighbourhood. In: Foner, N., Kasinitz, P. & Duyvendak, J.W. (eds.) Super-diversity in Everyday Live. Special Issue, Ethnic and Racial Studies. 


Wekker, F. (2017) Top-down community building and the politics of inclusion. New York: Palgrave MacMillan, Pivot-series. Book. 


Duyvendak, J.W and Wekker, F (2017). ‘ At home in the city? The difference between friendship and amicability.’ In: Mamadouh, V., & Wageningen, A. (2017). Urban Europe. Fifty Tales of the City. Amsterdam University Press. 23-29


Wekker, F. (2016) Planning of the Past. Being out of place in contemporary cauliflower neighborhoods. In: Duyvendak, J.W. & Wekker, F. (eds.) Homing the Dutch. Politics and the planning of belonging. Special Issue, Home Cultures. 


Duyvendak, J.W. & Wekker, F. (eds.) (2016) Homing the Dutch. Politics and the planning of belonging. Special Issue, Home Cultures. New York: Bloomsbury Publishers.


Duyvendak, J.W. & Wekker, F. (2015) Thuis in de openbare ruimte. Over vreemden, vrienden en het belang van amicaliteit. Den Haag: Platform 31. 

 

Bos, D., Wekker, F. & Duyvendak, J.W. (2013) ‘Thuis Best’. In: Kampen, T., I. Verhoeven,L. Verplanke (red.) De affectieve burger. Amsterdam: Van Gennep, p.133 - 154. 


Wekker, F. (2013) ‘Waarom is ‘Negerdag’ niet grappig?’ In: Komproe. H. De grens van De grap; Alle dyugudyugu rondom #Negerdag. Amsterdam: Atlas/Contact.


Wekker, F. (2012) In Goede Aarde; Thuis in de Hoofddorpse wijken Bornholm en Overbos. Haarlem: Pantheon
Drukkers/5eKwartier/Ymere.

 

Toneelteksten
Verloren Onschuld. Rotterdam: Rotterdams Wijktheater. 2023


De Liefhebber. Drenthe/Groningen: De Peergroup/ Noord Nederlands Orkest. 2017


Het Orkest van de Eeuw. Drenthe/Groningen: De Peergroup/ Noord Nederlands Orkest. 2011

 

Ellis Island. Amsterdam: TG. Winterberg. 2010


Noottocht. Drenthe: De Peergroup. 2010


1000 Grootmoeders. Amsterdam/ Utrecht: Kosmopolis Utrecht/ Vrije Universiteit. 2009


Thuis. Amsterdam: Public Amusement. 2008
Bruggenbouwer. Amsterdam: Public Amusement. 2008
Kenau. Amsterdam: Public Amusement. 2008
Toen iedereen er nog was. Amsterdam: Public Amusement. 2008
Lood, deel 1 en 2. Amsterdam: Public Amusement. 2007


Ragnarok. Utrecht: Productiehuis Het Lab. 2006


Liefde in de Stad. Amsterdam: Paradiso. 2006


Freelander. Arnhem: Toneelgroep Oostpool. 2006


Badgasten. Nijmegen: Kwatta. 2004


Blad en Stokje. Nijmegen: Kwatta. 2004


Het hoofd van Ibn Hazm. Groningen: Noord Nederlands Toneel. 2003


Sirenen. Groningen: Noord Nederlands Toneel. 2003


Twee Prinsen. Groningen: Theater de Citadel. Op basis van het boek ‘De Zwarte met het Witte Hart’ van Arthur Japin. 2003


Storm in mijn hoofd. Groningen: Noord Nederlands Toneel. 2002


Een sprookje over de dood. Groningen: Noord Nederlands Toneel. 2000


Thuis (De familie Wijnkoop). Amsterdam: Huis aan de Amstel. 1998


De familie Samuels. Amsterdam: Theater Cosmic. 1997