Achter de voordeur; over kwetsbaarheid en (over)leven in de grote stad.

€ 10,00

Deze bundel bestaat uit een tiental verhalende portretten van stadsbewoners met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, post-traumatisch stresssyndroom en verslavingsproblematiek. Hun persoonlijke verhalen geven een diepgaand beeld van de dagelijkse overlevingsstrijd en -kracht van kwetsbare bewoners in de grote stad.

Het boek is tot stand gekomen ism met cliënten van Stichting Prisma, De Regenbooggroep en TeamEd.

Met steun van het Ben Sajet Centrum en Stichting Actief Burgerschap. Fotografie: Dorothée Meddens.